Print

GMR

Bovenschoolse onderwerpen (financiën, organisatorische en onderwijskundige zaken) komen aan bod in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Prodas.

Iedere Prodas-school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), overeenkomstig met de wet medezeggenschap op scholen (WMS). Iedere medezeggenschapsraad bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden. De leden van de GMR worden uiteindelijk gekozen door de leden van de MR, je hoeft dus niet persé een lid van een lokale MR te zijn. Omdat onze ambitie is: ‘ Wij behartigen het Prodas-brede belang van alle MR-en en via hen van leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen. Wij werken samen om maximaal bij te dragen aan de ontwikkeling en het geluk van alle Prodas-kinderen‘.
Deze ambitie is vertaald in:
- wij staan in verbinding en hebben een open dialoog met de MR-en, de Raad van Bestuur, ouders, leerkrachten, directeuren en Raad van Toezicht. Wij zijn geen vreemde voor hen.
- Wij zijn tijdig betrokken bij strategische en beleidsvormende onderwerpen en besluitvorming. Wij besluiten, geven gevraagd en ongevraagd advies en volgen de voortgang en resultaten. Zo dragen wij bij aan de realisatie van de strategie.
- wij streven naar diversiteit in onze achtergrond, expertises en talenten die we maximaal inzetten. Wij zetten hiertoe eigentijds leren in (21th century skills);
- Wij slaan maximaal de brug tussen ouders, kinderen, school en de GMR, samenleving. Wij vervullen onze maatschappelijke rol. De GMR behandelt Prodas-brede thema’s en ontwikkelingen (zoals strategie, huisvesting, onderwijskwaliteit,
onderwijsontwikkeling, personeel, financieel) en vergadert zes tot acht keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en ieder is van harte welkom.

Binnen twee weken na een vergadering is het vastgestelde verslag van de betreffende vergadering terug te vinden op deze site.

Leden van de GMR:

 

 
Robert Bukkems
voorzitter
 
 
Tim Strik
vice-voorzitter
 
 
 
Sientje Smits
personeelsgeleding
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Marcel van Rijt
oudergeleding
 
 
Joanita Verkuijl
oudergeleding/secretaris
 
 
 
Anne-Marie de la Cousine
personeelsgeleding
 
 
Stefanie van Dijk
personeelsgeleding
 
 
 
 
 
Ine Corstens
personeelsgeleding
 
Oudergeleding Mandy Donkers 
Mandy Donkers
oudergeleding
 
 
 
Roel Henderikx 
personeelsgeleding
 
Dubbelklik op de afbeelding te wijzigen 
Twan Klein Zieverink
oudergeleding

 
 
 
 


Data GMR vergaderingen schooljaar 2016 - 2017:

18.30 - 21.00 uur locatie: Hart van Heuze

* maandag 19 september 2016

maandag 31 oktober 2016

* maandag 12 december 2016

* maandag 23 januari 2017

* maandag 6 maart 2017

* maandag 10 april 2017

* maandag 22 mei 2017

* maandag 3 juli 2017

DOWNLOADS: 
GMR Reglement Agenda 19-09-2016 Verslag 19-09-2016
GMR Huishoudelijk Reglement Agenda 31-10-2016   Verslag 31-10-2016
MR Statuut Agenda 12-12-2016 Verslag 12-12-2016
Begroting Prodas Agenda 23-01-2017          Verslag 23-01-2017
Jaarverslag Prodas Agenda 10-04-2017 Verslag 10-04-2017
Archief via info@prodas.nl     Agenda 22-05-2017 Verslag 22-05-2017
  Agenda 03-07-2017 Verslag 03-07-2017
Contact via robert.bukkems@ipmpartners.nl      


 
 

Zoeken

Informatie voor

Ambulante Begeleiding
Veelgestelde Vragen
Boeiende Breintjes
PRODAS21
Prodas Academie
GMR
Prodas Hoogbegaafdheid
Human Dynamics
Twitter banner
Facebook