Print

In 't kort

Wat voor organisatie is Stichting PRODAS? Hieronder een korte typering van de onderwijsinstelling.

Stichting PRODAS staat voor Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren. Binnen de Stichting bieden zo'n 450 medewerkers kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs plm. 4300 leerlingen. De Stichting bestaat uit 25 scholen: 24 voor regulier onderwijs en één school voor speciaal onderwijs (De Brigantijn). De scholen hebben een katholieke identiteit met uitzondering van Leerrijk, deze school heeft een katholieke en een protestantse identiteit en Jenaplanschool De Ratelaar, deze school heeft een algemene grondslag. Binnen de PRODAS-scholen is er één school die Daltononderwijs aanbiedt (Daltonschool Het Lover) en één school die werkt volgens Jenaplan (de eerder genoemde school De Ratelaar. Stichting PRODAS is in 2000 ontstaan uit de fusie tussen zes schoolbesturen.
 

Zoeken

Informatie voor

Ambulante Begeleiding
Veelgestelde Vragen
Boeiende Breintjes
PRODAS21
Prodas Academie
GMR
Prodas Hoogbegaafdheid
Human Dynamics
Twitter banner
Facebook