Print

Medewerkers

informatie voor medewerkers van PRODAS:

De nieuwe CAO onderwijs PO is te vinden op de website van de PO-raad.
CAO DOWNLOAD               LINK naar PO-raad

Toelichting: de belangrijkste veranderingen in de nieuwe cao zijn:

 • Met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3.8% verhoogd.
 • Voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering die correspondeert met een loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016. Dit geldt tevens voor werknemers die in die periode uit dienst zijn getreden.
 • Op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro;
 • Voor het bijzonder onderwijs geldt:
  • Elk schoolbestuur maakt vervangingsbeleid en stemt dit af met de P(G)MR;
  • Om vervanging van onderwijstaken mogelijk te houden, zijn er onder voorwaarden twee nieuwe contractvormen mogelijk: min/max-contracten en bindingscontracten; Let op: in de cao is vastgelegd dat zowel bindingscontracten als min/max-contracten alleen kunnen worden aangegaan voor bepaalde tijd;
  • Daarnaast is bepaald dat binnen een periode van 3 jaar maximaal 6 tijdelijke contracten overeengekomen kunnen worden zonder dat een vast contract ontstaat.
 • Openbare schoolbesturen worden niet bij cao gebonden aan de regels van de  Wwz. Voor hen geldt het ambtenarenrecht. Wel kunnen ze gedurende de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals gaat gelden voor het bijzonder onderwijs.
 • De Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) wordt voor het bijzonder onderwijs herzien. Voor het openbaar onderwijs wordt de regeling op punten aangepast.

Zoeken

Informatie voor

Ambulante Begeleiding
Veelgestelde Vragen
Boeiende Breintjes
PRODAS21
Prodas Academie
GMR
Prodas Hoogbegaafdheid
Human Dynamics
Twitter banner
Facebook