Print

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) waakt erover of gestelde doelen behaald worden en houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Stichting PRODAS. Ook heeft de raad een adviesrol richting de Raad van Bestuur. PRODAS zet bewust in op een pluriforme samenstelling van de Raad van Toezicht. Zowel het toezicht als het bestuur zijn ingericht overeenkomstig de principes van policy governance. De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar.
Binnen de organisatie PRODAS hanteren we onderstaande downloads en reglementen:
1. Reglement RvT
2. Statuten PRODAS
3. Toezichtskader
4. Bestuursaccoord '12-'15
5. Gedragscode WEB
6. Organogram

Zoeken

Informatie voor

Ambulante Begeleiding
Veelgestelde Vragen
Boeiende Breintjes
PRODAS21
Prodas Academie
GMR
Prodas Hoogbegaafdheid
Human Dynamics
Twitter banner
Facebook