Disclaimer

Privacy statement
We weten dat privacy een belangrijk issue is voor iedereen op het internet. Zeker wanneer je over privacy gevoelige informatie beschikt en met kinderen werkt, moeten we zoveel mogelijk waarborgen dat er geen misbruik gemaakt kan worden van materialen op de website.

Stichting Prodas respecteert volledig de privacy van iedere bezoeker van de website. Wij zijn erop gericht bezoekers van de site zoveel mogelijk zelf te laten bepalen welke informatie men wil bekijken. Er wordt naar gestreefd om zo weinig mogelijk informatie van bezoekers vast te houden. We verzamelen wel informatie over de bezoeker doordat het bezoek wordt geregistreerd en de webpagina's worden vastgelegd die worden bezocht. Deze registratie is anoniem.

Ontwikkeling
De Prodas website en de websites van onze scholen worden voortdurend vernieuwd met informatie. Er worden artikelen en foto's toegevoegd, nieuwe verslagen opgenomen en kalenders worden aangepast. Prodas doet haar uiterste best om correcte en actuele informatie te plaatsen. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de app of ouderportal. Voor vragen of opmerkingen over (onjuiste) informatie op de website of Prodas-app kun je contact opnemen met de afdeling communicatie.