Disclaimer

Stichting Prodas gaat zorgvuldig om met de privacy van alle betrokkenen. De AVG, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, wordt door stichting Prodas nageleefd. Hierover lees je meer op de pagina privacy. We respecteren tevens de privacy van iedere bezoeker van de website en streven ernaar om zo min mogelijk informatie van bezoekers vast te houden. Er wordt wel anoniem geregistreerd hoeveel bezoekers welke pagina bezoeken.

De Prodas website en de websites van onze scholen worden voortdurend vernieuwd met informatie. Er worden artikelen en foto’s toegevoegd, nieuwe verslagen opgenomen en kalenders worden aangepast. Wij doen ons uiterste best om de juiste en actuele informatie te plaatsen. Ondanks het feit dat wij zorgvuldig omgaan met informatie op onze website, is het mogelijk dat onze website informatie bevat die onvolledig of onjuist is.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de ouderapp. Voor vragen of opmerkingen over (onjuiste) informatie op de website of Prodas-app kun je contact opnemen met de afdeling communicatie.