De Toppers van de Topklas

25 oktober 2018

Met ondersteuning door het Prodas innovatiefonds is er een Topklas gestart. Binnen deze groep wordt er extra ingestoken op het vergroten van het zelfvertrouwen, het ontdekken van talenten, creatief denken, executieve functies en er wordt praktisch gewerkt in een thema.

Op de Prodas studiedag van 14 mei 2018 werd de aftrap gegeven voor de Topklas. In een informatieve workshop werden leerkrachten van Stichting Prodas op de hoogte gebracht van onze voornemens. Het gehele plan werd toegelicht met haar doelstellingen, doelgroep, werkwijze.

De werkgroep ging daarna hard aan het werk met uitwerken aanmelding en programma samenstellen. Er werd ook een samenwerking gezocht met het Varendonck College in Someren. Er gaat thematisch gewerkt worden in de Topklas en als afsluiting wordt telkens een bezoekje gebracht aan het Varendonck College in Someren waar de kinderen les krijgen van een docent. Een praktische les binnen het thema!

Binnen enkele weken kregen alle scholen een aanvraagformulier en werd gevraagd om aan te melden. Door middel van een inschrijfformulier, een lijst met overzicht executieve functies en toetsoverzicht werden er in eerste instantie 13 kinderen aangemeld van 6 verschillende scholen. Een aantal kinderen haakten alsnog af met als voornaamste reden: vervoersproblemen. Uiteindelijk wordt er gestart met 10 kinderen.

Op dinsdag 11 september werden alle ouders en leerkrachten tijdens een ouderavond bijgepraat over het programma, doel, opzet. Een enthousiaste groep ouders en leerkrachten gaat tevreden naar huis.

De eerste dag!!
Op woensdag 12 september is de aftrap van de Topklas met een enthousiaste groep Toppers!! Tien jongens en meisjes komen deze ochtend gespannen, maar met goede zin, naar de Mariaschool. Tijdens deze woensdagen wordt er ingestoken op het vergroten van het zelfvertrouwen, het ontdekken van talenten, creatief denken, executieve functies en er wordt praktisch gewerkt in een thema. Na de eerste bijeenkomst gaan er 10 glimlachende kinderen naar huis. De eerste reacties zijn heel positief: ‘Mag ik morgen weer terugkomen’, ‘Wat een super leuke dag’, ……

Op 24 oktober hebben we de eerste intervisie gehad voor leerkrachten en IB-ers van de leerlingen van de Topklas. Wij waren blij verrast dat van alle leerlingen leerkrachten en IB-ers aanwezig waren. De opkomst was hoog! De middag stond in het teken van onze eerste ervaringen van de Topklas; zowel van de Topklas-leerkracht, leerlingen en de eigen leerkracht. De leerkrachten hebben d.m.v. foto's en verhalen een kijkje gekregen hoe er wordt gewerkt in de Topklas. Daarnaast zijn ze geïnformeerd over de aanpak van het krijgen van meer zelfvertrouwen, de juiste Mindset etc. Creatief denken stond centraal....hoe geef je dat vorm in de klas? En hoe kun je de kinderen in hun zelfvertrouwen ondersteunen in de groep? We hebben twee uur lang met elkaar gesproken en ervaringen uitgewisseld.

Het was een zeer waardevolle en inspirerende middag...we hopen dat er nog veel mogen volgen.

Terug naar overzicht