Eigentijds onderwijs

3 januari 2018

Het inzetten van (digitale) tools voor het verhogen van betrokkenheid en interactie.

Door: Vera van Hoof

Eigentijds onderwijs, een term die je steeds vaker hoort in het onderwijs. Wat is eigenlijk eigentijds onderwijs? Wat is onze visie op eigentijds onderwijs? Wat willen we graag in de klassen terugzien als wij eigentijds onderwijs geven?
Allemaal vragen die spelen op basisschool d’n Bogerd. Dankzij het innovatiefonds kunnen we aan de slag gaan met deze vragen, met ondersteuning van een Coach Eigentijds leren.

Wat is ons doel?
Eigentijds onderwijs is een heel groot begrip en omvat nogal wat. Dit jaar streven we ernaar om de eerste stap te zetten in de richting van eigentijds onderwijs. Het doel is dit jaar dat we de betrokkenheid verhogen bij de leerlingen door (digitale) tools in te zetten die de interactie en betrokkenheid kunnen verhogen in de klas. Daarnaast is het doel voor dit jaar dat de leerkrachten bewust worden van hoe de 21e-eeuwse vaardigheden passen in een lessenontwerp en welke tool je in kunt zetten in een bepaalde fase van de les.

Hoe dan?
Uiteindelijk steven wij van basisschool d’n Bogerd ernaar dat iedere collega een repertoire van bruikbare tools heeft opgebouwd waaruit een keuze gemaakt kan worden die passend is bij de (fase van een) les. Tijdens stap 1 wordt er ingestoken op kennis en bewustwording van 21e-eeuwse vaardigheden. Samen gaan we aan de slag en denken na over hoe deze in je les aan bod (kunnen) komen. Daarna wordt er in stap 2 gekeken bij welke fase en 21e-eeuwe vaardigheid een tool ingezet kan worden om de interactie en betrokkenheid van de leerlingen te verhogen. Daarbij gaan we praktijkgericht aan de slag!

Stap 1: 21st century skills
Na een korte presentatie over de 21st century skills luidde de opdracht: ‘neem een les van de methode ‘Zaken van Zwijsen’ mee en ga deze les voorbereiden op het format ‘herontwerpen van je les met de 21st century skills’. Het format geeft de leerkrachten inzicht welke 21st century skills in de les aan bod komen. Ook biedt het volop kansen om tijdens de voorbereiding van je lessen na te denken over de aansluiting bij de belevingswereld van leerlingen en de leerlingen de skills te leren die ze nodig hebben in hun toekomst.

Stap 2: (digitale) tools voor interactie en betrokkenheid
Thinglink, Kahoot, Plickers, Prowise Presenter en Nearpod komen voorbij om collega’s te inspireren en enthousiasmeren voor het inzetten van deze tools. Collega’s zien de mogelijkheden en kansen, maar ook wordt er kritisch nagedacht over het praktisch inzetten van deze tools. Tijdens meerdere vergadermomenten worden deze verschillende tools geïntroduceerd en gepresenteerd en collega’s gaan samen in kleine teams aan de slag. Ze maken een keuze voor een tool, gaan zich erin verdiepen en gaan de les met de tool daarin voorbereiden zodat ze deze de volgende dag al in kunnen zetten tijdens hun les.

De komende tijd zullen er nog meer tools gepresenteerd worden en gaan de leerkrachten tools waarover ze enthousiast zijn aan elkaar presenteren. De coach Eigentijds Leren gaat in de klassen kijken en er volgt collegiale consultatie om te bespreken hoe de tool wordt ingezet en wat de meerwaarde hiervan is. De leerkrachten bouwen op deze manier het gewenste repertoire op en kunnen door de inzet van deze tools de betrokkenheid en interactie gaan vergroten tijdens hun lessen. De eerste stap naar eigentijds onderwijs is genomen!

Terug naar overzicht