Innovatie op SBO De Brigantijn

21 september 2018

De afdeling ambulante begeleiding van SBO de Brigantijn in Deurne hebben geld gekregen vanuit het innovatiefonds. In dit blog beschrijven zij hun proces.

Afgelopen schooljaar hebben collega’s en leerlingen kennis gemaakt met het werken met groepjes binnen de Ambulante Begeleiding. Er werd wel eens SOVA of Rots & Water in een klein groepje gedaan, maar verder lag het accent vooral op de individuele coachingsgesprekken.

We hebben als school gemerkt, dat er kansen liggen om op deze manier meer leerlingen te helpen met hun leerdoel en/of hulpvraag. Maar hoe willen we dat vorm geven? Welke methodieken en materialen willen we hiervoor gebruiken?

Gelukkig hebben we met dit innovatiefonds een aantal financiële middelen ter beschikking gekregen om bruikbare materialen te bestellen.

Daar willen we dit jaar echt gericht mee starten om de begeleiding in groepjes nog aantrekkelijker te maken. Het accent ligt nog steeds op bewegend, spelenderwijs en ontdekkend bezig zijn met hun eigen hulpvraag. Dit kan in de gymzaal, maar ook in een lokaal kunnen we dit prima vormgeven.

Passend onderwijs sinds 1 augustus 2014. De mogelijkheid om anders met middelen om te gaan. Middels dit innovatieproject willen we ook preventiever insteken op hulpvragen die er zijn. Hoe mooi is het wanneer leerlingen zelf tot een eigen hulpvraag en/of leerdoel komen!

Dit schooljaar zijn we in de meeste groepen geweest om de AB op te starten. We hebben een korte presentatie gedaan wat we met de AB kunnen en willen bereiken. Vervolgens hebben we de leerlingen zelf laten meedenken over hun eigen proces (mbt sociaal-emotionele ontwikkeling). De kinderen hebben een inventarisatieblad ingevuld, waardoor we als school een goed beeld hebben hoe kinderen over hun eigen proces denken. Veel kinderen die wel graag aan een leerdoel willen werken met ondersteuning vanuit AB. Gelukkig ook een aantal kinderen die dit proces zelfstandig willen vormgeven. Samen met collega’s hebben we gekeken waar de prioriteiten liggen en een indeling gemaakt.

Het werken vanuit dit innovatieproject heeft een aantal succesmomenten in beeld gebracht, waardoor we de visie van de AB ook eens met z’n allen onder de loep willen nemen. Individueel waar nodig is, breder trekken waar mogelijk is. Met en van elkaar leren.

Veel kinderen bij ons op school vinden het nog een uitdaging om te leren omgaan met frustratie en/of boosheid. Hoe kunnen we preventiever inspelen, zodat ze eerder hun boosheid kunnen reguleren. We hebben een start gemaakt om een ruimte in te richten, waar ze hun energie kwijt kunnen, hun boosheid anders leren uiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hometrainer of even chillen op een zitzak.Het verder vormgeven van deze ruimte heeft nog even tijd nodig.

Graag willen we deze blog nog even afsluiten met twee mooie uitspraken van leerlingen:

Drie leerlingen met ASS krijgen begeleiding in een groepje. Een leerling is later in het proces aangesloten. Het leek ons wel een goed idee om de begeleiding met deze driekinderen voort te zetten.

Zegt een leerling tijdens de evaluatie:

“in het begin vond ik het even niks dat hij erbij kwam. Maar nu vind ik het juist wel fijn. Ik denk dat ik juist heb geleerd om samen te werken en contact te maken met andere kinderen. Dat wilde ik eigenlijk ook wel leren, dus dat is wel gelukt.”

Tijdens het inventariseren van de hulpvragen checken we bij een andere leerling nog even wat hij heeft opgeschreven.

Leerling: “Ja, ik denk dat ik wel wat kan leren met mijn concentratie en ook in mijn gedrag met vervangers”

Begeleider: “Wat denk jij. Kun jij zelf aan de slag met deze aandachtspunten, zoals afgelopen jaar of denk je dat er begeleiding nodig is?”

Leerling: “ik denk dat het wel handig is om begeleiding te krijgen, maar dan wel in een groepje. Ik wil niet alleen.”

Mooi toch. Het geeft ons weer genoeg inspiratie om dit schooljaar ook nog een aantal dingen uit te zoeken en uit te proberen. Samen met collega’s, maar vooral samen met onze leerlingen!

Terug naar overzicht