Een uitdaging voor de kinderraad

1 november 2018

Begin dit schooljaar zijn we gestart met een Kinderraad. Het doel van de Kinderraad is om kinderen mee te laten denken over de toekomst. Organisaties, instellingen of bedrijven kunnen onze Kinderraad benaderen met een probleemstelling.

Met Rabobank Peelland Zuid hebben we hierbij een echte partner: ze ondersteunen het project financieel, maar nog meer met kennis en kunde. Zo krijgen we hulp met het in dialoog gaan en verbinden ze ons met interessante partijen. De bank heeft onze Kinderraad ook uitgedaagd om na te denken over: het aantrekkelijker maken van het winkelhart van Someren. Landelijk zijn er mooie voorbeelden van de inzet van een Kinderraad bij grote bedrijven zoals Ahold en KLM.

Uitdaging
De uitdaging om het winkelhart van Someren aantrekkelijker te maken, zijn we aangegaan met de leerlingen van groep 8 van de Mariaschool. De betrokken leerlingen leren hierdoor meer over hun eigen regio, maar daarnaast oefenen ze ook andere vaardigheden die in deze tijd steeds belangrijker worden zoals probleemoplossend handelen, samenwerken, kritisch denken en creativiteit. Waar mogelijk worden ook doelen uit vakgebieden als taal, rekenen en wereldoriëntatie aan het werk van de Kinderraad verbonden.

Voordat we het vraagstuk aan de kinderen presenteerden, zijn er verschillende gesprekken aan vooraf gegaan met betrokken partijen, zoals: Rabobank, Stichting Prodas, Mariaschool, OVS en gemeente Someren.

Het vraagstuk voor de leerlingen is: Welke kansen zien jullie om wonen, werken en winkelen in het centrum van Someren te versterken?

De methode
Gedurende het project werken we met de dialoogmethodiek Appreciative Inquiry. Hiervan zijn 5 fases: verkennen, verdiepen, verbeelden, vormgeven en verwezenlijken.

De fases verkennen, verdiepen en verbeelden hebben we ondertussen doorlopen. De kinderen zijn na de presentatie aan de groep, gaan brainstormen over mogelijkheden. Out of the box denken! Stel het is 2030, alles is mogelijk. Hoe ziet centrum Someren eruit?

Burgemeester en wethouder op bezoek
Na de herfstvakantie hebben we een ochtend in een leegstaand pand gezeten en hebben we de wethouder en burgemeester van Someren op bezoek gehad. De leerlingen hadden vooraf vragen bedacht voor het interview. Ook hebben ze onderzoek gedaan naar wat doet o.a. een OVS en inspiratie opgedaan door te kijken naar andere dorpen/ steden.

Na het interview gingen de leerlingen schatten hoeveel m² de ruimte is, om daarna de ruimte met kranten van 1m² op te meten. Naast de burgemeester en wethouder, hebben ze ook voorbijgangers/ ondernemers gevraagd naar waar ze trots op waren en wat ze anders/beter zouden willen zien. Hele leuke reacties hebben we hierop gekregen. Voordat we terug naar school zijn gegaan, werden we uitgenodigd bij de Rabobank om een glaasje ranja te drinken en een rondleiding in het gebouw te krijgen. Op school hebben we de ochtend teruggekoppeld en hebben de leerlingen het onderwerp voor de presentatie duidelijk gemaakt.

De fase vormgeven vindt o.a. plaats in het uitwerken van de ideeën en het presenteren hiervan.

Presenteren van de resultaten
Op dinsdag 6 november gaan alle 27 leerlingen van groep 8 in groepjes de ideeën aan invloedrijke mensen presenteren in de Raadszaal van het gemeentehuis.De ideeën van de leerlingen gaan over sport, groen gebied/ verkeersveiligheid, horeca, aankleding per thema, Someren interessanter maken voor ondernemers en organisatie van evenementen in het centrum.
Het kinderpersbureau van Stichting Prodas is er dan ook. Hiervan zullen jullie t.z.t. op de hoogte worden gebracht.

Na een aantal weken volgt een terugkoppeling in groep 8. Wat gaat de gemeente/ OVS meenemen voor ideeën en/of waardoor zijn zij geprikkeld geraakt?

Ik ben heel erg benieuwd naar de creatieve ‘oplossingen’ van de leerlingen!
Kristel Berkvens – begeleider Kinderraad Prodas

Zie hier voor een videoverslag van het Kinderpersbureau van Prodas.

Terug naar overzicht