Kinderraad

In onze Prodas Kinderraad denken kinderen mee over de toekomst. Kinderen kijken vaak meer onbevangen naar de wereld dan volwassenen. Door de ervaring en de beelden die we hebben zien we bepaalde oplossingen soms over het hoofd en zitten we wat vast in ons denken. Kinderen zien minder belemmeringen wat soms heel verfrissend kan zijn wanneer je een oplossing zoekt voor een probleem. Als onderwijsprofessionals vinden we het belangrijk dat onze leerlingen leren binnen een betekenisvolle context. Dat zij in aanraking komen met echte vragen vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven en hierdoor de wereld ontdekken.

Op zoek naar frisse ideeën

Prodas werkt daarom met een Kinderraad. Deze bestaat uit groep 7 of 8 van een Prodas school die zich in de buurt van het vraagstuk bevindt.Zij gaan onder begeleiding van een leerkracht van Prodas, en een expert vanuit de Rabobank aan de slag met een vraag van een ondernemer. Zij winnen achtergrondinformatie in, brainstormen, doen research, gaan eventueel op bedrijfsbezoek, formuleren hun ideeën en presenteren deze vervolgens aan de stellers van de vraag. In een gestuurde dialoogsessie mag de vraagindiener verdiepende vragen stellen. Ook moet de vraagindiener binnen een bepaalde termijn aan de kinderraad vertellen wat hij met de ideeën gaat doen.


Voor meer informatie kunt u terecht bij Kristel Berkvens.

(Foto: Rob Fritsen)