Onderwijs aan anderstalige kinderen op BS de Diamant

8 december 2017

Heeft je school te maken met anderstalige kinderen? Dan is het noodzakelijk dat je je onderwijs aanpast aan je doelgroep, want: taal is de sleutel voor alle andere activiteiten.

Ik ben leerkracht in groep 3-4 op BS de Diamant in Someren. Op deze school zitten veel anderstalige kinderen. Dit komt mede door onze nieuwkomersklas. Kinderen die nog geen jaar in Nederland zijn starten in deze nieuwkomersklas en stromen hierna door in de reguliere groep. In deze groepen is voor meer dan de helft van de leerlingen Nederlands de tweede taal. Ook wij moeten ons onderwijs dus aanpassen. Kijkend naar mijn groep ontstaan de meeste problemen bij de leesles. Hoe kun je weten bij een plaatje van “roos” of dit woord met de “r” begint, als je het woord “ roos”  niet kent?

Hiervoor heb je de didactische stappen nodig die horen bij het leren van een nieuwe taal:

Stap 1: Leerkracht biedt (een woord) aan – leerlingen luisteren

Stap 2: Leerkracht biedt (een woord) aan – leerlingen doen iets (aanwijzen, pakken)

Stap 3: Leerkracht biedt (een woord) aan – leerlingen zeggen (het woord) na

Stap 4: Leerkracht vraagt naar (een woord) iets – leerlingen geven antwoord

Stap 5: Leerlingen vragen/antwoorden zelf

In de meeste opdrachten/methodes worden stap 1 t/m 3 overgeslagen en starten ze al snel met een stap 4 of 5. Juist voor de anderstalige kinderen zijn stap 1 t/m 3 heel belangrijk. Deze moeten wij dus zelf toevoegen, rekening houdend met het zelfsturend leren.

De vraag alleen is: hoe? En zo werd er een idee ingediend bij het innovatiefonds.  Met de bijdrage van het innovatiefonds ben ik eerst gestart met een onderzoeksfase. Ik heb de NOT (Nationale Onderwijs Beurs) bezocht en ben in gesprek gegaan met het ontwikkelteam van LOGO3000.

Hierna heb ik een bezoek gebracht aan het AZC in Baexem en BS Petrus Canisius in Puth. Deze twee locaties hebben al langer ervaring met anderstalige kinderen en hebben hier hun onderwijs deels op aangepast.

Maar hoe ga je verder na deze mooie en inspirerende observaties?

Er zijn nu contacten gelegd met de projectgroep Veilig lezen lezen bij Zwijsen. Hopelijk vloeit hier een mooie samenwerking/product uit voort.

Benieuwd naar de vervolgstappen? Houd dan deze blog in de gaten!

Colinda Oosterveen

BS De Diamant Someren

Terug naar overzicht