Bezoek het Ontdeklab Agenda Ontdeklab Workshops Uitleensysteem

Ontdeklab

In verband met de Corona-crisis is ons aanbod aangepast. " Kijk bij innovatienieuws voor meer info of neem contact met ons op via ontdeklab@prodas.nl.

De wereld verandert. Dat betekent ook iets voor het onderwijs. Natuurlijk hebben we nog steeds een bepaalde basiskennis nodig maar de tijd dat kennis relevant is neemt af (bron: Weggeman). Dat betekent dat we naast het verwerven van kennis aandacht moeten besteden aan vaardigheden, onderzoekend leren en het hebben van zelfvertrouwen.

Hoe de toekomst is er precies uit zal gaan zien weten we niet. Laten we daarom onze leerlingen zo breed mogelijk toerusten met vaardigheden, zodat ze die toekomst vol zelfvertrouwen tegemoet kunnen treden.
Veel leerkrachten willen met technologie aan de slag maar vinden dat soms best lastig. Daarnaast beschikken scholen niet altijd over de nieuwste technologieën. In de Ontdeklabs van Prodas zijn leerkrachten met hun klas welkom om te ervaren welke mogelijkheden innovatief onderwijs biedt. 

Naast groepen leerlingen ontvangen wij ook teams, ouders en externe partijen (PABO-studenten, collega-besturen en teams, educatief medewerkers, bedrijven enz.) in onze Ontdeklabs. Voor de ontvangst van externe partijen vragen wij een kleine financiële bijdrage als tegemoetkoming voor onze uren. Het bedrag dat wij hiermee verzamelen investeren we in het up-to-date houden van het aanbod van de Ontdeklabs.
 

Locatie Ontdeklabs Prodas21
Ontdeklab Someren – Avennelaan 17, 5711 BB Someren (geopend april 2014)
Ontdeklab Deurne – Romboutsstraat 2, 5741 BW Deurne (geopend september 2016)

Wie werken er in het Ontdeklab?

Ilse Cools - coördinator innovatie Stichting Prodas

Jeroen Vrijnsen - leerkracht/innovatiecoach/mediacoach

Franka van Deursen - innovatiecoach/begeleider makerslab

Sarah Snep - begeleider kinderraad/kinderpersbureau