Uitleensysteem

Omdat we graag zien dat leerkrachten na een bezoek aan een van de Ontdeklabs aan de slag gaan met technologie in hun eigen onderwijspraktijk ondersteunen we dat graag. Zo is het mogelijk dat we een gastles komen verzorgen, kunnen we leerkrachten coachen of kun je materialen bij ons lenen. Voor dat laatste doel hebben we een uitleensysteem met leskisten ingericht.
 

Overzichtsposter: Workshops&leenkisten in Coronatijd Reservering leenkisten Overzicht kisten uitleensysteem (gedetailleerde versie)

De leenkisten zijn bedoeld voor en door ons allemaal! 
Veel leerkrachten geven na een bezoek aan het Ontdeklab aan zelfstandig met de materialen in de klas aan de slag te willen gaan. We krijgen dan ook vaak de vraag of we onze materialen willen uitlenen.We komen natuurlijk graag aan deze vraag tegemoet! Het uitproberen van nieuwe technologie in de eigen vertrouwde omgeving kan een stap zijn bij de transfer van deze nieuwe mogelijkheden.

Uiteraard juichen wij ontwikkeling van de leenkisten van harte toe. En daar hebben we zoveel mogelijk leerkrachten, kinderen, ouders en andere belangstellenden voor nodig. Aanvullingen, ideeën, voorbeelden enz. op deze themakisten zijn dan ook erg welkom en mogen altijd aan de kisten toegevoegd worden!