Prodas Mobiele Makerslab bij jou op school!

3 december 2019

Het handvaardigheidlokaal van BS de Diamant wordt momenteel ingericht tot makerslab, waarvan een deel maandelijks naar een andere Prodas-school zal verhuizen.

Innovatiefondstraject "Een schitterend makerslab" door Nicole van Hulst (leerkracht BS de Diamant) en Franka van Deursen (innovatiecoach Ontdeklabs)

Kinderen van nu groeien op in een ingewikkelde samenleving, waarin de verhouding tussen technologie en het mens-zijn drastisch aan het veranderen is.  Digitale geletterdheid is onmisbaar om kinderen goed en vol zelfvertrouwen te kunnen laten functioneren onze toekomstige maatschappij! 

Waarom?

In onze ontdeklabs kun je met je klas (gr 1 t/m 8) al ervaren hoe kansrijk en leuk het is om te werken aan digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden. Dit doen we met eigentijdse middelen en technologieën rondom bijvoorbeeld VR/AR, film & video, maakonderwijs, robotica & computational thinking en duurzaamheid. 

Groeps- en vakoverstijgend werken, 3O-leren, innovatie, omgevingsbewustwording en maakvaardigheden worden steeds belangrijker in het onderwijs (en zeker in onze Brainportregio). We merken tijdens de workshops en gastlessen steeds hoe doelgericht en gemotiveerd kinderen leren, wanneer ze ECHTE vragen kunnen oplossen! 

Daarom heeft het innovatiefonds geld beschikbaar gesteld om een volledig makerslab in te richten. Op BS de Diamant komt het basisstation in het handvaardigheidlokaal naast Ontdeklab Someren. In het lab vind je gereedschappen als hamer en zaag, maar ook bijvoorbeeld 3D-printers, een programmeerbare borduurmachine en vinylplotter. Het lab wordt voor een deel mobiel en is voor een maand te boeken op je eigen school. Inclusief ondersteuning en wekelijkse bemanning vanuit het Ontdeklab. Dit om iedere Prodasschool de kans te bieden om om een uitvoerbare manier de mogelijkheden van een makerslab op de eigen school te kunnen leren kennen.

Hoe ziet dat er concreet uit?

Enkele themamogelijkheden:

  • De grote maakchallenge: Ontwerp een wearable. Ontwerp je eigen robotassistent voor je vervelendste klusje. Ontwerp een escaperoom. Automatiseer je klaslokaal. Ontwerp een geweldige.... voor... 
  • Ontwerpend leren en ondernemen: Start je eigen online winkel met zelfontworpen stickers, spellen etc. (o.a. met 3D-printer, borduurmachine en snijplotter) 
  • Van nul tot nu: Van borduurnaald tot borduurmachine, van scalpel tot snijplotter, van pen tot 3D-printer etc. Leer de machines van nu beter begrijpen door óók met de gereedschappen te werken die aan de basis stonden voor deze machines. 
  • Bouw een kettingreactie van 1 minuut met minimaal 3 verschillende materialen.
  • ….

We zijn inmiddels ook met een Pilotopdracht gestart. Deze opdracht heeft een duidelijke link met de werkelijkheid: 4 kinderen van SBO de Brigantijn hebben de opdracht aangenomen om naambordjes te maken voor het Prodaskantoor. Dit gaat in een aantal duidelijke fasen: 

  1. Onderzoeken van de wensen van de klant
  2. Brainstormen over het ontwerp en de materialen aan de hand van het ontwerpspel “Design thinking” op de Luqo
  3. Het maken 2 prototypes (met offerte) 
  4. Presentatie van de prototypes bij de klant
  5. Uitvoeren van de opdracht

Doelen van het Prodas Mobiele Makerslab: 

Vooruitlopend op het nieuwe curriculum rondom digitale geletterdheid geven we met het mobiele makerslab leerkrachten inspiratie en coaching bij het meer structureel werken aan de bouwstenen 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 7.1 en/of 8.1 van de grote opdrachten van het nieuwe curriculum (conceptversie). 

Uitvoering gebeurt via de weg van ontwerpend, onderzoekend en ondernemend leren. De koppeling met de werkelijke wereld en andere vakken zijn van wezenlijk belang, daarom gaat STEAM-onderwijs een grote rol gaat spelen in het makerslab. Bij STEAM-onderwijs worden Wetenschap (science), Technologie (Technology), Bouwkunde (Engineering), Kunst (Arts) en Wiskunde (Math) op een logische wijze aan elkaar gekoppeld. STEAM-onderwijs moedigt aan om vragen te stellen, problemen op te lossen, verbindingen te leggen, innovatief te zijn en creatief te denken. Een lokaal met eigentijdse gereedschappen en technologieën geeft meer mogelijkheden en ondersteunt en versterkt daarmee de doelen van STEAM.

Om die versterking nog scherper te maken koppelen we het makerslab ook aan de 50 tools van www.makersmaken.nl. De 50 tools zijn traditionele (hamer, zaag etc.) en nieuwe gereedschappen (zoals een 3D-printer) die helpen om tot een doel te komen. In het mobiele lab besteden we vooral aandacht aan die tools die kinderen niet vanzelfsprekend thuis of op school tot hun beschikking hebben. 

Natuurlijk zoeken we ook de samenwerking met bedrijven uit de regio op. In onze Brainportregio liggen hier enorme kansen. Doordat kinderen zelf dingen gaan uitvinden, raken ze al vroeg vertrouwd met techniek. Belangrijk voor nu en in de toekomst.

Hoe kun jij gebruikmaken van het Prodas Mobiele Makerlab?

Iedere Prodas bovenbouwklas (vanaf groep 5/6) kan via het gebruikelijke leensysteem voor een maand lang het mobiele makerslab (inclusief materialen en bemensing) boeken. Het thema en de materialen worden in overleg met de leerkracht(en) gekozen. 
We starten in het makerslab van Ontdeklab Someren met een basisworkshop waarin het gekozen thema wordt opgestart. De klas kan in dit lokaal werken met alle aanwezige apparaten en technologieën. Hier ervaren leerkrachten tegelijkertijd hoe een handvaardigheidlokaal met relatief lichte investering omgebouwd kan worden tot een makerslab/inspiratieruimte/technieklokaal, met alle bijkomende mogelijkheden en kansen rondom eigentijds onderwijs. We bieden ieder kind en iedere leerkracht tijdens deze eerste workshop een kaart aan waarop ze gedurende het jaar zelf kunnen bijhouden welke tools ze (hebben leren) beheersen. Ze krijgen de ruimte om deze kennis met klasgenoten te delen. Hiermee hopen we ze te prikkelen om tools ook van elkaar te leren kennen en gebruiken. Spelenderwijs leren kinderen zo alle tools kennen en beheersen. Duurzaamheid heeft onze aandacht. Samen met kinderen maken we bewust en zo zuinig mogelijk gebruik van materialen.
Vervolgens wordt gedurende 4 weken een -voor het thema benodigd en reëel -deel van het lab verplaatst naar de eigen school. Daarnaast is Franka 1 dagdeel per week op locatie om coaching te geven bij deze materialen en de manier van werken. In groepen gaan de leerlingen verder met het thema dat in het Makerslab is opgestart. Doordat ze op hun eigen school werken, kunnen ze ook tijdens andere momenten, onder begeleiding van hun eigen leerkracht, ouder of andere vrijwilliger, weer verder werken en wellicht tot nieuwe inzichten en vernieuwing van hun product of prototype komen.
Deze periode wordt afgesloten met een presentatie/markt. Kinderen kunnen zo aan elkaar en eventueel aan andere belangstellenden laten zien wat ze ontwikkeld hebben. Ook de inhoud van de afsluiting gebeurt in overleg met de leerkracht
Na afloop haalt Franka weer alle spullen op en zorgt er samen met onderwijsassistente Martine voor dat alle spullen weer afgesteld en aangevuld naar de volgende groep door kunnen. 

Tot slot:

Het mobiele makerslab is een aanvulling op het aanbod van de Ontdeklabs. Het aanbod is dan ook constant in ontwikkeling. We staan naast ons eigen aanbod uiteraard ook open voor maatwerk. Alle andere mogelijkheden binnen de ontdeklabs en het reguliere uitleensysteem blijven aanwezig.

Interesse om het mobiele makerslab te boeken? Check de mogelijkheden in ons leensysteem https://www.prodas.nl/innovatie/ontdeklab/

Mail voor meer informatie naar franka.vandeursen@prodas.nl

 

 

Terug naar overzicht