Schoolreisjes naar innovatieve scholen

17 januari 2018

Binnen het innovatietraject van José Cuppen van BS LeerRijk konden collega's aan drie excursies naar innovatieve scholen deelnemen. José vertelt in deze blog over haar ervaringen.

Vind jij ook dat wij ons onderwijs aan moeten passen om onze kinderen goed voor te kunnen bereiden op de toekomst? Loop je tegen bepaalde gevestigde gedachten aan? Ben jij bovendien nieuwsgierig naar hoe andere scholen vernieuwingen toepassen? Dan was dit een mooie kans om inspiratie op te doen. De volgende drie scholen had ik gekozen om te gaan bezoeken: Wittering Rosmalen, Steve Jobs School Amsterdam en ervaringsgerichte school “de Fontein” te St. Niklaas (België). Op uiteenlopende manieren hebben deze scholen ieder op eigenwijze wijze, innovatieve stappen gezet voor vernieuwend onderwijs.

De dag van het bezoek aan een school zou gevolgd worden door nóg een dag om de opgedane inspiratie te overdenken en met elkaar te delen. Deze terugkomdag ofwel “aanklooidag”, geïnspireerd op de Google-methode, waarbij het personeel wekelijks 20 % van hun werktijd besteedt aan informeel bijeen zijn. Dit personeelsbeleid heeft namelijk begrepen dat haar werknemers, wanneer zij niet in “de drukte van de dag” zitten, pas dán tot de meest creatieve, innovatieve ideeën komen. Dit leidt vervolgens tot positieve verandering vanuit de werkvloer.

De eerste terugkomdagen waren vanwege een zwaar tekort aan vervangend personeel en de té hoge werkdruk, mislukt. Uiteindelijk is er een overkoepelende terugkomdag gekomen op 6 april 2017 in het Ontdeklab Deurne, waaraan 8 enthousiaste leerkrachten en IB-ers van diverse Prodasscholen deelnamen. Dit was een groot succes! We hebben ervaringen uitgewisseld en kritisch gekeken naar wat we op de drie scholen gezien hadden.

Na het uitwisselen van ervaringen, praatten we verder over mooie ontwikkelingen in het onderwijs, waarin we elkaar inspireerden. Hoe ziet jouw ideale school eruit? Hier kwamen de volgende ideeën uit voort.

School van de toekomst:

*Maureen Neihart (youTube)

· Ontdek en ontwikkel de talenten “looking for gold”

· “One size does not fit all”(wat heeft een kind in deze situatie nodig?)

· Persoonlijke ontwikkeling in balans (fysiek, emotioneel, sociaal, cognitief) à in je element met wie je bent.

*Vakspecialisten voor een betere focus à leerpleinen *Ruimtes op een andere manier benutten en aantal leerlingen met een max. *Keuzemogelijkheid voor instructie op leerpleinen à kind kiest *Onderwijsondersteuner. (maakt niet uit: onderwijsassistent, ouder, leerkracht…) *Meer vertrouwen geven aan kinderen, bijv. het spelen op het plein alleen, zonder toezicht. Als het lukt dan mag het, anders niet. *Zelfregulerende materialen *Kinderen meer eigenaarschap; kinderen werken aan eigen leerdoelen. Beter vooraf toetsen. *Organisatie en visie moet bij je passen. In het team moet wel samen op één lijn staan.

In ontspannen sfeer zijn we daarna nog aan de slag gegaan met het maken van constructiemateriaal voor kinderen in de vorm van touw met stokken erdoorheen. Het heeft een mooie bouw/leskist opgeleverd waarmee kinderen vanuit verschillende doelstellingen kunnen werken. (interesse? Mail naar: jose.cuppen@prodas.nl )

De inspirerende terugkomdag werd afgesloten met een gezellige lunch. Het einddoel van mijn innovatietraject was om zoveel mogelijk scholen te inspireren om stappen in de richting van vernieuwend onderwijs te zetten. Als een olievlek, verspreid door superenthousiaste, intrinsiek gemotiveerde leerkrachten met liefde voor het vak.

José Cuppen

 

Terug naar overzicht