Van groepsgewijs naar bouwgewijs onderwijs

15 december 2017

Thematisch werken en het werken met betekenisvolle hoeken zorgt voor een soepele overgang van groep 2 naar groep 3. In groep 3 wordt veel tijd doorgebracht achter tafeltjes en met werkboekjes. Voor veel kinderen is dat lastig, ze missen het spel in de hoeken en de thematische aanpak uit de kleutergroep.

Door: Ine van Bakel

Door thema’s aan te bieden creëer je ruimte voor spel en betekenisvol lezen, schrijven en rekenen. Zo ontstaat een soepele overgang van groep 1-2 naar groep 3!

Het uitgangspunt:

  • Het Thematisch werken en het werken in hoeken vanuit groepen 1-2 door zetten naar de groepen 3 (en 4).
  • Vanuit de vertrouwde setting de overstap maken van het werken in groepen naar het werken in bouwen. Te beginnen bij de onderbouw.
  • Kinderen ontwikkelen zich door de wereld om zich heen te ontdekken. Een uitdagende leeromgeving prikkelt het kind om te gaan onderzoeken en stimuleert de creativiteit.

Kinderen zijn talentvolle onderzoekers

Door in thema’s te werken en daarbij betekenisvolle hoeken te creëren, kunnen kinderen in de spelhoeken oefenen met lezen, schrijven en rekenen.  De thema’s duren een langere periode, ongeveer 5- 6 weken. Bij ieder thema neemt rollenspel en spel in de hoeken een belangrijke plek in. De hoeken waar het spel plaatsvindt fungeren als speelplek en bieden tegelijk extra oefening voor het lezen, schrijven en rekenen.

De kinderen leren veel van elkaar. De kinderen van groep 1-2 pikken al wat op van de kinderen van groep 3 en krijgen zo interesse voor letters, woorden en cijfers. Aan de andere kant kan ook aan de spelbehoefte van groep 3 (4) meer ruimte worden gegeven. Op deze manier wordt de stap van groep 2 naar groep 3 minder groot gemaakt.

De uit te werken thema’s zijn altijd herkenbaar in de echte wereld. De thema’s bieden hierdoor een interessante link naar wereldoriëntatie en woordenschatontwikkeling.

Doelstelling:

Het blijven waarborgen van kwalitatief goed onderwijs.
Kinderen beter vanuit de HGW- optiek groeperen en benaderen.
Het onderwijs wordt vormgegeven met betekenisvolle thema’s voor zowel groep 2 als groep 3. Vanuit het thema een rijke leeromgeving creëren. Ook het hele leesproces vindt plaats vanuit betekenisvolle thema’s.

De 'echte wereld' naspelen

De innovatieprijs heeft het mogelijk gemaakt dat het plan meteen concreet kan worden toegepast in schooljaar 2016-2017, door het inhuren van een onderwijsassistent.
Met deze extra handen in de onderbouw kan het spel beter begeleid worden en heeft de leerkracht meer tijd om het spel in de hoeken goed te observeren en de kinderen te begeleiden in de zone van hun naaste ontwikkeling.

Knelpunten
De thema’s van groep 1-2 en groep 3 lopen naast elkaar, waardoor groep 3 op dat moment met 2 thema’s te maken krijgt

De leerkrachten van groep 3 hebben veel tijd nodig voor de methode VLL
Het inrichten van hoeken kost veel tijd
Er wordt te weinig tijd vrijgemaakt om het spel in de hoeken te observeren/begeleiden, waardoor het spel niet altijd betekenisvol is

Leerpunten
Betere afstemming. De ene keer een thema kiezen dat komt vanuit groep 1-2, een andere keer een thema kiezen dat aansluit bij de methode VLL. Zorgen voor afwisseling

Meer tijd vrijmaken voor de kinderen van groep 3 om in de hoeken te spelen
Meer taal en rekenopdrachten vanuit de doelen koppelen aan het spel
Zorgen voor een uitdagend, beredeneerd, betekenisvol aanbod in de hoeken

Nieuwsgierig geworden? Klik op onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=hqVg636mDps

Wil je nog meer informatie neem dan contact op met Ine van Bakel (Specialist Jonge Kind)
Verbonden aan het Expertise Netwerk Prodas tel: 0620235307

Terug naar overzicht