Kwaliteit

Prodas heeft ervoor gekozen te investeren in kwaliteit van onderwijs. Dit doet zij door uitvoering te geven aan tal van gezamenlijke activiteiten. Activiteiten die met, door en voor scholen worden georganiseerd op het niveau van de gehele organisatie.

We geven onderwijs op maat. Voorbeelden hiervan zijn het hoogbegaafden onderwijs, de taalklassen voor nieuwkomers en passend onderwijs. We investeren in de kwaliteit van ons personeel met behulp van de Prodas-Academie, leiderschapconferenties, kwaliteitszorgsysteem WMK en door tijd en ruimte te maken voor intervisiegroepen en professionele leergemeenschappen. Professionals komen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Vanuit het strategisch beleidsplan zijn vroeg- en voorschoolse educatie, 21st Century Skills en rouw- en verliesverwerking bij kinderen belangrijke thema’s waar alle scholen van Prodas mee te maken hebben.