Expertise Netwerk

Het Expertise Netwerk Prodas voorziet in de ondersteuning bij hulpvragen op basisscholen. De experts van het Expertise Netwerk bieden steun en begeleiding aan leerlingen én leerkrachten. Zij staan klaar om mee te denken met verschillende leer- en/of gedragsuitdagingen. De ondersteuning wordt hierdoor zo dicht mogelijk op de werkvloer gegeven en de zorg blijft dichtbij het kind en de school.

Passend onderwijs
Door de introductie van passend onderwijs wordt er meer en meer de nadruk gelegd op het accepteren dat iedere leerling anders is en vanuit zijn eigenheid specifieke onderwijsbehoeften heeft. De leerkracht moet oog hebben voor de sterke en minder sterke kanten van de leerling en vervolgens leren omgaan met deze verschillen. Iedere leerling heeft recht op gelijke kansen tot ontwikkeling. Daarmee wordt een groot beroep gedaan op de ondersteuningscapaciteit van de leerkracht. De leerkracht, en niet het ingezette materiaal, maakt immers het verschil. Prodas-leerkrachten hebben daarom de mogelijkheid om een beroep te doen op de experts die werkzaam zijn in het Expertise Netwerk.

Aanbod
Het Expertise Netwerk biedt begeleiding aan zowel leerkrachten als leerlingen. Zij verrichten onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld taalproblemen, vermoeden van dyslexie, gedragsproblemen, werkhouding etc. Onze experts gaan vervolgens met een coaching aan de slag op individueel niveau of in kleine groepjes leerlingen.

Daarnaast worden onze leerkrachten ondersteund wanneer zij bijvoorbeeld een didactisch vraagstuk hebben, of behoefte hebben aan coaching over hoe om te gaan met bepaalde problematieken in de klas. Het Expertise Netwerk biedt workshops, advies en individuele begeleiding aan wanneer er een stukje expertise gewenst is binnen een team of in de klas. Zo wordt er gericht en preventief ingespeeld op de hulpvraag door maatwerk en doelgerichte afstemming.

Benieuwd naar het volledige aanbod van het Expertise Netwerk? Lees dan hier verder.