Hoogbegaafdheid

Meer-en hoogbegaafde kinderen hebben een andere onderwijsbehoefte dan de meeste kinderen. Voor hen heeft stichting Prodas aparte voorzieningen in het voltijd Leo-onderwijs. In de vijf Leo-klassen krijgen inmiddels ca. 90 hoogbegaafde kinderen onderwijs dat past bij hun manier van leren. Er wordt lesgegeven aan de groepen 2 t/m 8.

Het voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen maakt onderdeel uit van het een gevarieerd aanbod van zorg dat door stichting Prodas wordt aangeboden. Er is geïnvesteerd in de deskundigheid van leerkrachten en een goed instrument om de signalen van hoogbegaafdheid bij kinderen te herkennen. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en heeft zich binnen ons bestuur een aanbod van zorg op vier niveaus gevormd. Dit continuüm is geen vast gegeven. Het ontwikkelt zich nog steeds verder.

Lees meer

Wil je een beeld krijgen van hoe onze zorg voor meer- en hoogbegaafde kinderen er in de praktijk uit ziet, bekijk dan het filmpje van onze mini-documentaire.