Samen opleiden

Prodas is lid van het opleidingsnetwerk Samen Opleiden: een netwerk van acht besturen, zeven voor Primair Onderwijs en het bestuur van Hogeschool de Kempel. De deelnemende besturen hebben elk hun eigen kenmerken en accenten. Deze diversiteit zorgt voor een constante en interessante dialoog met elkaar over de kwaliteit van begeleiden en opleiden van aanstaande leraren.

Met elkaar werken wij samen aan de kwaliteit van onze (aanstaande) leraren én de kwaliteit van ons onderwijs. Lees hier meer over het Samen Opleiden.

Op dit moment is binnen elk stichtingsbestuur een aantal voorloperscholen actief. Deze voorloperscholen brengen de uitgangspunten van het Opleidingsnetwerk als eerste in de praktijk; elke school in eigen ontwikkeltempo. Binnen stichting Prodas is dat basisschool Het Talent en de Tijl Uilenspiegel.