Taalklassen / NT2

Stichting Prodas biedt in Deurne, Asten en Someren passend onderwijs aan kinderen die in de eerste jaren van hun leven in een ander land zijn opgegroeid; NT2 leerlingen (Nederlands Tweede Taal). We bieden een continuüm van zorg.

Deze zorg bieden wij: 

  • voltijd in een specifieke groep (nieuwkomersgroep);
  • via de taalklas (twee ochtenden per week);
  • door passende hulp in een reguliere groep. 

Met deze opties krijgen kinderen, passend bij hun intelligentie, de mogelijkheid om zich in korte tijd het Nederlands zodanig aan te leren, dat dit geen hindernis is voor hun verdere ontwikkeling. Sommigen kinderen gaan in Nederland zelfs voor het eerst naar school. Zij moeten in korte tijd heel veel leren. Over hun nieuwe land met een andere cultuur, andere omgangsvormen, een andere taal.

Nieuwkomersklas
In de nieuwkomersklas krijgen kinderen fulltime les van een NT2 opgeleide leerkracht. Het combineren van de taal leren – en zo snel mogelijk – inhoudelijk met taal bezig zijn in een veilige omgeving doordat er meerdere kinderen bij elkaar zitten met dezelfde ervaringen.

Taalklas
Kinderen die de Nederlandse taal wel al spreken maar nog niet volledig meekunnen in het reguliere onderwijs krijgen extra taalonderwijs aangeboden in een taalklas. Ze krijgen les van een NT2 opgeleide leerkracht gedurende twee dagdelen per week, de overige dagdelen nemen ze deel aan het reguliere onderwijs.

Uiteindelijk nemen alle leerlingen deel aan het reguliere onderwijs en wordt op maat passende ondersteuning geboden. Hiervoor kan de leerkracht gebruik maken van de ambulante NT2 begeleider van het expertisenetwerk.