Verlies en Rouw

Jaarlijks verliezen meer dan 6000 minderjarigen één of beide ouders, één op de drie kinderen krijgt te maken met echtscheiding.

Voor kinderen is het fijn als ze zich veilig voelen in een vertrouwde omgeving. Prodas wil dat de school een van die veilige plekken is. Vandaar dat op elke school een leerkracht is aangewezen als contactpersoon Verlies en Rouw. Deze persoon volgt scholing en is het aanspreekpunt binnen de school voor kinderen en leerkrachten die vragen hebben rondom echtscheiding en overlijden.

Bovenschools worden er, door de werkgroep Verlies en Rouw, lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd voor kinderen van gescheiden ouders en voor kinderen die te maken hebben met het verlies van een gezinslid. Tijdens zes bijeenkomsten, onder schooltijd, wordt er onder begeleiding van twee speciaal opgeleide mensen met elkaar gesproken over wat er veranderd is. Deze bijeenkomsten zijn kosteloos en zijn in het belang van het kind.

Tevens zijn er verdrietkoffers samengesteld. Deze koffers bevatten (prenten-)boeken en ander materiaal waar de leerkracht en de kinderen in de klas direct mee aan de slag kunnen om aandacht te besteden aan het verlies.

In januari 2021 gaan er twee lotgenotengroepen van start. De aanmeldingsformulieren hiervoor worden in november verspreid. Heeft u vragen of interesse dan kunt u zich wenden tot  de contactpersoon van de school van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet werkgroep Verlies en Rouw

 

 

Protocol omgaan met gescheiden ouders