Innovatie vanaf de werkvloer staat centraal

15 maart 2018

Op 14 maart jl. vond de jaarlijkse studiedag voor alle medewerkers van Prodas plaats. Op drie schoollocaties in Deurne konden medewerkers twee workshops naar keuze volgen.Deze workshops werden gegeven door collega’s van verschillende Prodas-scholen die een bijdrage hebben ontvangen vanuit het Prodas-innovatiefonds. Drie keer per jaar kunnen medewerkers van Prodas hun plan pitchen voor een innovatiecommissie. Het doel hiervan is om met en van elkaar te leren.

Innovatiecheques toegekend
Op deze dag werden opnieuw twee innovatiecheques uitgereikt. De eerste cheque ter waarde van € 7.500,= was voor Mark Bruijstens, Ingrid van Gog en Jessie Klinckenberg van basisschool De Zonnebloem. Hun innovatie gaat om het verhogen van het werkplezier door het verlagen van de werkdruk. De goede dingen doen. Het meesterschap weer terug brengen bij de professional voor de klas. Werkwijze: Eerst Regels Ruimen binnen onze eigen organisatie, nieuwe plannen maken en dit delen met andere scholen en instanties.

De tweede cheque met een waarde van maar liefst € 36.000,= ging naar Rida van de Kam, Natascha Meeusen, Agnes van der Weerden en Marjon van der Looij. Zij zijn bezig met het inrichten van een Topklas voor kinderen aan de ondergrens van het reguliere onderwijs-spectrum. De aanvraag moet ertoe leiden dat leerlingen langer in het reguliere onderwijs kunnen blijven met de juiste handreikingen en dat leerkrachten in het reguliere onderwijs de tools krijgen om met deze kinderen om te gaan.

Educatieve spellen
Binnen Prodas is ook een DocentOntwikkelTeam (DOT) actief. Het DOT, bestaande uit leerkrachten, geeft zichzelf de opdracht iets te ontwikkelen waar de hele organisatie wat aan heeft. Het afgelopen jaar heeft het DOT vijf leerspellen opgeleverd. Prodas is trots dat zij het eerste spel op deze studiedag kon presenteren. Deze spellen zijn gekoppeld aan de elementen van de visie van Prodas. Het eerste spel sluit aan bij het visie-element: Bij Prodas geloven we in de kracht van samen. Onze scholen krijgen het spel: What happened to Jason Pelieber? Een spel voor groep 7/8 waarmee je door samen te werken een verdwijningsmysterie moet zien op te lossen en tegelijkertijd werkt aan je Engelse taalvaardigheid. De andere unieke spellen volgen later dit jaar. In samenwerking met zorgboerderij de Peelwerker hebben we dit kunnen realiseren.

Terug naar overzicht