Raadsbesluit SHP Asten

30 januari 2018

Tijdens de raadsvergadering heeft de Raad ingestemd met het voorstel om in Asten definitief terug te gaan van zeven naar vier basisscholen.

Op 30 januari is er tijdens de raadsvergadering een besluit genomen over het Strategisch Huisvestingsplan Asten (SHP). De Raad heeft ingestemd met het voorstel: asten gaat definitief terug van zeven naar vier basisscholen. Daarmee heeft zij de kansen op toekomstbestendig en innovatief onderwijs in Asten ondersteund. Niet alleen voor deze generatie, maar ook voor toekomstige generaties. Er zijn zorgen geuit, met name over de verkeersveiligheid. We gaan met betrokkenen de dialoog aan om inhoud te geven aan de uitvoering van dit plan. Wij zijn in ieder geval blij met deze uitkomst!
 

Terug naar overzicht