Vaktaal

7 februari 2018

Onze Prodas leerkrachten schrijven regelmatig over hun ervaringen voor landelijke vakbladen. Onlangs zijn er drie artikelen verschenen. We delen ze graag met jullie.

Op ontdekkingsreis met de Bee-Bot
Ine van Bakel (Expertise Netwerk) en Mieke van den Boogaart (BS Leerrijk) hebben een artikel geschreven voor HJK. 'De wereld van het Jonge Kind': Vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen. Nr. 5 - Jaargang 45 - januari 2018 www.hjk-online.nl
Op ontdekkingsreis met de Bee-Bot

Wereldoriëntatie in de 21e eeuw
Loes Maas (BS Bonifatius) heeft meegeschreven aan een artikel in JSW - Vakblad voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding Nr. 4 jaargang 102 - december 2017.
Wereldoriëntatie in de 21e eeuw

Onderpresteren te lijf gaan
Anne Koolen (BS D'n Heiakker) heeft een artikel geschreven over hoe je omgaat met onderpresteerders die niet meer willen leren. Ook dit artikel verscheen in JSW Nr. 4 jaargang 102, december 2017.
Onderpresteren te lijf gaan

Terug naar overzicht