AVG in de praktijk

1 juni 2019

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is sinds 25 mei 2018 van kracht en doet nogal wat stof opwaaien binnen het onderwijs. Ook binnen Prodas is de AVG een hot item.

Wat mag je als leerkracht nu wel of niet, wat is de wetgeving rondom privacy, hoe ga je om met social media in en buiten de klas, waar sla je bepaalde gegevens op? Het onderwerp roept veel vragen op bij leerkrachten. Daarom hebben wij alle collega’s via negen nieuwsbrieven geïnformeerd over de wijzigingen in de wetgeving en wat je als medewerker van Prodas moet weten.

Het gaat met name om de bewustwording bij collega’s te vergroten. Wanneer iemand bijvoorbeeld wachtwoorden op het bureau laat liggen of vergeet een computer af te sluiten kan er al sprake zijn van een datalek. Omdat wij te maken hebben met leerlinggegevens is het daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen hier op een bewuste manier mee omgaat.

We hopen hiermee de kennis en bewustwording rondom de AVG te vergroten. Nu alle negen nieuwsbrieven zijn verstuurd krijgen onze collega’s de kans om hun kennis te toetsen middels een quiz.

Lees hier meer over het privacy beleid binnen Prodas.

Terug naar overzicht