Dialoogsessie kinderraad

17 april 2019

Inmiddels hebben er 3 groepen van verschillende Prodas scholen als kinderraad gefungeerd. Groep 8 van bs Mariaschool, groep 7 van bs Zeilberg en groep 8 van bs D’n Heiakker.

Kinderraad D’n Heiakker
Tijdens de dialoogsessie in april in het gemeentehuis van Deurne hebben alle leerlingen van groep 8 van bs D’n Heiakker in groepjes een presentatie gegeven over de ideeën die zij hebben om jeugd te interesseren voor techniek. De volwassenen (namens gemeente Deurne, Parkmanagement, Rabobank Peelland Zuid, bedrijven MCM en HVL) hebben erg verrassende en zeer bruikbare tips gekregen van de kinderen.

Om een aantal voorbeelden te noemen:

  • Van reclame maken op papier naar reclame maken via social media zoals bijv. TikTok of Instagram.
  • Bedrijfsfilmpjes die voor de jeugd bestemd zijn door jongeren laten maken (gemakkelijkere taal, leuker en korter).
  • Techniekkisten: een kist met materialen erin om iets te maken. Laat ieder bedrijf een techniekkist maken met een folder erbij, zodat de kinderen op een leuke manier met techniek in aanmerking komen.
  • Ook gaven de kinderen aan dat er vaker een uitwisseling kan zijn van bedrijven en scholen. Laat leerlingen in opleiding een opdracht uitvoeren op basisscholen. Haal bedrijven in de klas, om de kinderen vervolgens op het bedrijf uit te nodigen. 

Na de dialoogsessie zijn de volwassenen met elkaar in gesprek gaan. Ze zijn geïnspireerd geraakt door de vele praktische ideeën van de kinderen.

Enkele voorbeelden:

  • Vanuit gemeente en Parkmanagement denken ze erover om jongeren te betrekken bij brainstorming voor de Open Bedrijven Route in Deurne en de flyer aan te passen gericht op kinderen.

  • Bedrijven HVL en MCM gaan zorgen voor techniekkisten. Een uitwisseling zien zij zitten om naar basisscholen te gaan en andersom. Ook hebben ze alle leerlingen van groep 8 van bs D’n Heiakker uitgenodigd voor DTW (Dutch Technology Week) op 25 mei. Leerlingen van groep 8 zijn gevraagd om een aftermovie van DTW te maken en deze te delen om techniek te promoten onder jongeren

Nieuwe kinderraad gaat van start
De kinderraad groep 7-8 van bs Voordeldonk gaat na de meivakantie starten. Het vraagstuk is: Op welke wijze kan de gemeente Asten de jeugd betrekken bij lokale vraagstukken?
Erg interessant en enthousiasmerend om op deze manier kinderen mee te laten denken over de toekomst. Op naar een nieuwe inspirerende kinderraad!

Lees ook het artikel van de Rabobank

Terug naar overzicht