Fusie Astense basisscholen een feit per 1 augustus 2020

8 juli 2020

De Astense basisscholen Het Lover, Sint Lambertus en Sint Bonifatius gaan per 1 augustus 2020 fuseren. Na instemming van de medezeggenschapsraden en andere relevante partijen heeft de bestuurder van stichting Prodas, Jacqueline Ketelaar, hier officieel toe besloten. Het juridische fusietraject van de drie scholen is hiermee afgerond.

De fusieschool, voorlopig met de werknaam fusieschool LaLoBo, zal vooralsnog gebruik maken van twee locaties, te weten de Kruiskensweg en Zonnehof. Het gebouw van Het Lover wordt voorlopig ingezet voor verschillende onderwijsactiviteiten van de Astense Prodas-scholen. Enkele leerkrachten zijn omwille van een goede ontwikkeling van de nieuwe school van locatie gewisseld. Met uitzondering van de leerlingen van groep 8 van Het Lover, die volgend jaar naar de Lambertusschool komen, blijven alle leerlingen vooralsnog op dezelfde locatie als voor de fusie, met een gezamenlijk schoolgebouw aan de Beatrixlaan in het vooruitzicht.

Als alles volgens planning verloopt, betrekt de fusieschool in het najaar van 2022 een nieuw te bouwen pand aan de Beatrixlaan. In samenwerking met interne en externe deskundigen ontwikkelen de schoolteams een nieuw schoolconcept. Hier komen ook wensen voor het gebouw uit voort. Uitgangspunt is dat het gebouw past bij de missie en visie en het concept van de nieuwe school. De directie van de fusieschool is in gesprek met de gemeente over het tijdspad van de bouw van de nieuwe school, alsmede met deskundigen die het traject rondom de bouw gaan begeleiden. Volgens de planning gaat in het voorjaar van 2021 de eerste schop aan de Beatrixlaan in de grond.

Terug naar overzicht