Informatie voor ouders

Op deze pagina vind je onder andere informatie over het vakantierooster, hoe wij met medezeggenschap omgaan en wat ons beleid is met betrekking tot privacy.