Protocol omgaan met gescheiden ouders

Als ouders van een kind gaan scheiden is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor de ouders, maar in nog sterkere mate voor hun kinderen. Vaak komt voor kinderen de scheiding onverwacht. In andere situaties is er al gedurende lange tijd sprake van spanningen. In alle gevallen heeft dit gevolgen voor de kinderen. Op school worden onze medewerkers via de kinderen met de scheiding geconfronteerd. Het is van belang dat er een goede communicatie blijft bestaan, waarbij de essentie het welzijn van het kind is. In dit echtscheidingsprotocol staat beschreven wat het beleid van de school is bij echtscheiding.