Toelating, verwijdering en schorsing

Lees hier hoe Prodas omgaat m.b.t. toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen op onze Prodas-scholen.