Over Prodas

Stichting Prodas is ontstaan uit een fusie van zes schoolbesturen. Prodas staat voor Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren. Binnen de stichting bieden zo'n 450 medewerkers kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs aan circa 4.300 leerlingen.

De stichting bestaat uit 22 scholen: 21 voor regulier onderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs (SBO de Brigantijn). De individuele scholen voeren een eigen onderwijskundig beleid vanuit een eigen visie en concept. Het zijn de directeuren die samen met het team het gezicht van de school bepalen. Stichting Prodas wil eraan bijdragen dat de condities daarvoor optimaal zijn om zo de daadkracht, de kwaliteit en de eigenheid van de scholen te versterken. In dit totale proces draait alles om het kind. Daarbij krijgen ouders en medewerkers veel ruimte voor eigen inbreng, waarbij de directeur van de school de spil is in de organisatie. Kwaliteit van het onderwijs en arbeidsvreugde van de medewerkers zijn, naast een gezond financieel en materieel beleid, sleutelwoorden bij stichting Prodas. In de besturingsfilosofie van de organisatie is de school de gesprekspartner voor de ouders. Stichting Prodas ondersteunt de directeuren in hun werk in de school. Voor suggesties, ideeën en opmerkingen kunt u daarom het beste terecht op de school van uw kind. 

Al onze scholen zijn uniek en ieder volgt een eigen onderwijsconcept. Zij hebben innovatie en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Zoek op onze scholenkaart naar een school die het beste bij jou en je kind past!