Huisvesting Asten

Op 25 maart 2013 heeft de Commissie Burgers van de gemeente Asten gesproken over het project Maatschappelijke Voorzieningen en Accommodaties. In het daarbij behorende commissiestuk wordt nader ingegaan op de functionele decentralisatie van het buitenonderhoud van scholen in het Astense primair onderwijs. 

Voorjaar 2015 is een eerste gesprek geweest met de bestuurders van het PO te Asten om te komen tot een Strategisch Huisvestingsplan (SHP). Op dat moment had net een bestuurswisseling plaatsgevonden bij Prodas en is tijd gevraagd om intern een nadere visie op te stellen die vervolgens tevens ten grondslag zou liggen aan het SHP. Begin 2016 is het SHP-traject opnieuw gestart. Op 27 september 2017 is de Raad geïnformeerd over de plannen. Op 23 oktober werden de MR-en van de schoolbesturen geïnformeerd. 

Inmiddels heeft de gemeenteraad op 30 januari 2018 een positief besluit genomen over het SHP. De directeuren van de Astense Prodas-scholen geven, in overleg met MR-en en teams, uitvoering aan het plan. Bonna Roos is projectbegeleider. Als je vragen of opmerkingen hebt kun je haar mailen.

Omdat wij eenduidige informatievoorziening belangrijk vinden, brengen wij regelmatig een nieuwsbrief uit. 

Nieuwsbrieven

Downloads: