Missie en visie

In een veranderende samenleving meerwaarde bieden aan de ontwikkeling van kinderen in Deurne, Asten en Someren. Dat is de missie van Stichting Prodas. Met de scholen in de hoofdrol streeft stichting Prodas de volgende drie doelen na:

 • Leerlingen beschikken bij het verlaten van de school over de juiste kennis en vaardigheden die toelating mogelijk maken tot dát vervolgonderwijs dat het beste aansluit bij hun individuele kwaliteiten. Het gaat hierbij om cognitieve, sociale en emotionele kwaliteiten. De algemeen erkende eindtermen voor Primair Onderwijs gelden als streefniveau.
 • Zij beschikken over de basisvaardigheden die hen op weg helpen naar verantwoord maatschappelijk functioneren en betekenisvol persoonlijk functioneren.
 • Onze leerlingen zijn zich bewust van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke verscheidenheid en van de bijzondere identiteit van de eigen school.
1/3

Stichting Prodas heeft een hernieuwde visie. Na inspirerende gesprekken met leerlingen, ouders en medewerkers is de visie van Prodas op eigentijds onderwijs opnieuw geformuleerd. 

Bij Prodas………

 • geloven we in de kracht van samen
  Samen kom je verder en kun je meer. Daarom werken we samen binnen scholen, tussen scholen onderling, maar ook daarbuiten. We geven samen vorm en inhoud aan ons onderwijs.
   
 • koesteren we eigenheid
  Iedere school binnen Prodas heeft zijn eigenheid, zo ook iedere collega en iedere leerling. We dagen onze leerlingen, collega’s en scholen uit om hun eigenheid verder te ontwikkelen.
   
 • kijken we met een brede blik naar ontwikkeling
  Resultaten vinden we belangrijk. Maar we begeleiden onze leerlingen ook in hun groei als mens. Zodat ze vol vertrouwen hun weg vinden in de maatschappij en daarin hun bijdrage leveren.
   
 • geven we ruimte aan talenten
  Dat geldt voor onze leerlingen en ook voor onze collega’s. Op je eigen manier, in je eigen tempo aan de slag met je talenten, dat geeft kracht!
   
 • blijven we voortdurend in beweging
  We staan in verbinding met de wereld om ons heen. Die wereld is voortdurend in beweging en wij bewegen mee. Hierdoor blijven wij onszelf en ons onderwijs ontwikkelen.

In onderstaand filmpje presenteren wij met trots waar we bij Prodas voor staan. Ontdek jouw wereld!