Privacy

Vanaf het moment dat je als ouder je kind aanmeldt bij een Prodas-school, start er een uitwisseling van persoonlijke gegevens van zowel ouder als kind. De wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met deze gegevens dient te worden omgegaan. 

De scholen van stichting Prodas bieden kwalitatief goed onderwijs aan. Daarbij worden steeds meer digitale leer-, administratie-, en communicatiemiddelen gebruikt. Bij dat gebruik kunnen privacygevoelige gegevens worden uitgewisseld.

AVG
De nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt en 25 mei 2018 van kracht wordt, regelt dat die groeiende stroom van privacygevoelige gegevens op een veilige manier behandeld wordt. Stichting Prodas heeft een passend IBP-beleid ontwikkeld dat aansluit bij de AVG. Dit bijgestelde beleid wordt voor 25 mei 2018 vastgesteld. IBP staat voor Informatie Beveiliging en Privacy.

Toestemming
Als ouder is het van belang dat je erop kunt vertrouwen dat stichting Prodas de privacy van jou en je kind goed beschermt. Dat houdt in dat wij alleen echt benodigde gegevens van je vragen en duidelijk aangeven wat wij met de gegevens doen. Voor het gebruik van de gegevens wordt ook toestemming gevraagd. Dat geldt zeker voor het gebruik van foto’s en video’s. Deze toestemming wordt jaarlijks herhaald en je hebt het recht als ouder om deze elk moment weer in te trekken.

Privacy maatregelen
Stichting Prodas zorgt ervoor dat er verwerkersovereenkomsten zijn met de aanbieders van leerprogramma’s waar scholen gebruik van maken. Daarnaast worden de gebruikte computers, de digitale leermiddelen en de ict infrastructuur goed beveiligd. Alle medewerkers van stichting Prodas worden geschoold om het privacybeleid en de AVG goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast moeten schoolbesturen gebruik maken van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Stichting Prodas heeft een interne FG aangesteld, bij hem kun je terecht voor vragen/opmerkingen wat betreft privacy en het melden van datalekken. 

Verwerkersovereenkomsten
Stichting Prodas heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met bedrijven die ten behoeve van hun dienstverlening persoonsgegevens van onze medewerkers en/of leerlingen verwerken. Hier vind je een lijst met bedrijven en organisaties waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Functionaris Gegevensbescherming Prodas 
Naam: Frans van Geesink
Telefoonnummer Prodas: 0493 - 67 06 03
Mobiele nummer Frans: 06 - 50 87 46 23
E-mail adres: fg@prodas.nl