Werken bij Prodas

Onze medewerkers zijn een sleutelfactor binnen stichting Prodas. Op onze scholen begeleiden leerkrachten en onderwijsassistenten kinderen zodat zij kunnen opgroeien tot volwaardige deelnemers aan onze maatschappij, zelfstandig en met respect voor anderen en zichzelf. Onze leerkrachten geloven in de kracht van samen, zijn innovatief en streven natuurlijk naar resultaat, maar kijken met een bredere blik naar ontwikkeling. Prodas biedt daarbij een werksfeer waarin eigenheid, talenten en samenwerking gestimuleerd worden.

Vacature startende leerkracht

Bij stichting Prodas werken ca. 450 medewerkers aan het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Niet alleen onze leerkrachten, maar ook onderwijsassistenten, directeuren, conciërges en administratief medewerkers dragen hier met passie aan bij. Daarnaast ondersteunt en adviseert het bestuurskantoor van Prodas de scholen bij de dagelijkse gang van zaken.

Wij komen graag in contact met nieuwe, gemotiveerde collega’s. Zie jij jezelf al binnen onze innovatieve stichting werken? Dan ontvangen we graag dit inschrijfformulier en je CV via sollicitaties@prodas.nl 

Onze werkwijze
Zijn er geen concrete vacatures op een school beschikbaar? Dan bestaat de mogelijkheid om bij ons in te stromen als min-max-er. Dat wil zeggen dat je kunt worden ingezet op alle 24 scholen van de stichting als leerkracht (of als onderwijsassistent). Zo maak je kennis met de eigen identiteit van onze scholen. Wij garanderen je dan een minimum aantal uren per week. In het tweede jaar van je loopbaan bij Prodas doorloop je ons beoordelingstraject. Doorloop je dit traject positief, dan krijg je een vast contract en de gelegenheid om te solliciteren via onze interne procedure. Zijn er op dat moment geen vacatures op een van onze scholen? Dan krijg je een vaste werktijdfactor in onze vervangerspool. Daarnaast krijgen al onze medewerkers goede begeleiding en de ruimte om, indien gewenst, een scholingstraject te volgen. Meer informatie hierover vind je bij de Prodas Academie.