Structuur van de organisatie

In 2016 heeft stichting Prodas zich steeds meer ontwikkeld van top­-down gestuurde organisatie, naar een organisatie waarin professionals gevraagd wordt hun verantwoordelijkheid te nemen. 

Het bestuur verwacht van al haar personeel een actieve bijdrage aan ontwikkeling en groei van zichzelf én ook van de organisatie. Dit doet zij door continu in gesprek te zijn. De bestuurder bezoekt elk jaar alle scholen. Doel hiervan is te zien, horen en beleven wat er speelt op de scholen. 

Bestuur en toezicht
In ons bestuursmodel zijn uitvoering en toezicht gescheiden. Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht, de uitvoering door het Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit Bert van den Boorn (voorzitter), Stephan van Erp, Pieternel van Horssen, Alina Mengde en Nicole Lemlijn.

Sinds 1 oktober 2014 is Jacqueline Ketelaar bestuurder van de Stichting Prodas.